Sumanymo pagrindinės nuostatos

Vizija – atstatytas teisingumas Lietuvoje.

Misija – telkti Lietuvos visuomenę į bendruovaldą, jos šviesuolių plėtojamą valstybinį darinį.

Sumanymo pagrindinis bruožas yra šviesa, šviesumas, šviesuoliškumas:

 1. Lietuvos Karalystė buvo kuriama po Saulės mūšio.
 2. Tautiškoje giesmėje teigiama, kad Tegul Saulė Lietuvos tamsumas prašalina, Ir šviesa, ir tiesa mūs žingsnius telydi.
 3. Protėviams ugnis, išmanymas, dangaus šviesuoliai buvo vieni iš pagrindinių savasties apreiškinių.
 4. Šviesus protas svarbus sudarant Valstybės pagrindo nuostatas.
 5. Žmogus tampa šviesuoliu tobulindamas, grynindamas, kurdamas savo asmenį.

Svetainėje yra penki pamatiniai dalykai:

 1. Krivio žinyčia;
 2. Žmogaus asmuo;
 3. Protėvių pasaulėjauta;
 4. Visuomenės pagrindas;
 5. Lietuvos kunigaikštystė.

veiksmas_v2Krivio žinyčioje asmuo gaudamas išmanymą apie protėvių pasaulėjautą, kartu su kitais  asmenimis kuria visuomenės ir valstybės pagrindą, dėl ko randasi Lietuvos Kunigaikštystė:

 1. Krivis – slaptas asmuo visuomenėje, tarpininkas tarp visuomenės ir šventybės. Krivis, krivaičiai ir ramovės sudaro Žinyčią.
 2. Asmuo – sąmoningas žmogus. Asmenų visuma sudaro Visuomenę.
 3. Kunigas – viešas asmuo visuomenėje, valstybės viršaičių viršaitis. Kunigas, kunigaikščiai ir visuomenė sudaro Kunigaikštystę, kaip dvasinį valstybinį darinį.

Valstybė – tai besistiebiančių valių visuma (Valybė). Lavinimąsi esant valiai, valia randasi lavinantis. Kitaip sakant, – valios dėka randasi valstybė, siekiama bendruovaldos.

Kodėl pavadinimas Teivas? Teivas tai runa, siejama su teisingumo siekimu. Sumanymo vizija – atstatytas teisingumas Lietuvoje.

Kunigaikštystę suvokiame kaip bendruovaldą. Tai valdymo būdas, kai kapos teisės būdu išrinktieji piliečiai (kunigaikščiai) dalyvauja valstybės reikalų sprendime tuo pačiu esant vyriausiajam paskirtajam viršaičiui (kunigui) valstybėje.

Susisiekite su mumis pagal užklausą http://teiwas.eu/2012/07/pateikite-uzklausima/