Kategorijos archyvas: Krivaičio pranešimai

Dėl Lietuvos valstybingumo atstatymo 100-mečio

Lietuvos valstybingumas buvo griaunamas ilgus šimtmečius. Prieš šimtą metų buvo atstatyti Lietuvos valstybingumo pamatai. Vilhelmo Storosta – Vydūno didelis indėlis į pasaulėžiūros pamatų atstatymą. Jono Basanavičiaus – Basaniaus didelis indėlis į tautos tapatybės pamatų atstatymą. Keleto kitų didelis indėlis į… Skaityti viską...

Dėl požiūrio į Lietuvos miškus

Kai miškas tampa tik vartojimas dėl žvėrienos, grybienos, medienos, tai kažkas prastai su požiūriu į gyvenimą. Kadangi miškas visų pirma tai gyvybė… Kai naikinama gyvybė lieka tik (m)irtis… Siekis suvartoti viską, ką įmanomą veda sumažėjimo, suprastėjimo ir nuopolio. Visus Lietuvoje… Skaityti viską...

Pranešimas dėl laisvės kovotojų vadinamų partizanais

Lietuvių pasaulėjautoje, pasaulėžiūroje ir kalboje slypi galia. Šimtmečiais randasi jėgos, kurios siekia sunaikinti tai, kadangi ta galia nėra joms priimtina. XIX a. lietuviškumo likimas atsidūrė pavojingoje būsenoje, – tik susipriešinimas tarp vokiečių, maskolių ir lenkų leido atsirasti prošvaistei žadinti lietuvių… Skaityti viską...

Pranešimas dėl priežasčių liepos 6 d. minėti Lietuvos valstybės dieną

Lietuvos Respublikoje liepos 6 d. švenčiama kaip Valstybės diena, Mindaugo karūnavimo Popiežiaus paskirtuoju karaliumi diena. Tuo pačiu iškyla tokia klausimai: Ar Lietuvos valstybė radosi tik Mindaugo laikais? Ar Mindaugo karūnavimo Popiežiaus paskirtuoju karaliumi diena dėl to daugumai to meto Lietuvos… Skaityti viską...

Pasiūlymas dėl valstybinės kalbos abėcėlės praplėtimo

Akivaizdu, kad dabartinės valstybinės kalbos abėcėlės raidžių nepakanka visiems lietuvių kalbos garsams išreikšti. Lietuvių kalbos tarmės labai sumenkintos apribojant jų žodžių užrašymą dabartinės valstybinės kalbos abėcėlės raidėmis. Pavyzdžiui, lietuvių kalboje yra ne tik garsas išreiškiamas raide V, bet ir garsas… Skaityti viską...